Про себе

taranenko_1Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови), професор, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Наукова діяльність

Моє професійне становлення є, мабуть, традиційним. Київський національний лінгвістичний університет. Стажування в університеті Аляски, США. Захист диплому за спеціальністю “Мова і література (дві іноземні мови)”. Робота викладачем в КНЛУ. Навчання в аспірантурі. Захист дисертацій кандидата і доктора філологічних наук. Робота старшим викладачем, доцентом та завідувачем кафедри. Зараз працюю в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України “КПІ”.

На теперішній час стаж наукової роботи складає понад 20 років. Коло моїх наукових інтересів, формуючись у межах питань просодичної організації текстів англійських прозових байок, поширилося до опанування проблеми просодичної організації фольклорних текстів малої форми та енергетики мовлення, за результатами дослідження яких опубліковано понад 100 праць .

Наукова робота виконується у межах наукових питань Київської фонетичної школи. Напрями наукових досліджень охоплюють також загальне мовознавство, фонетику, енергетику мовлення, фольклористику.

Викладацька діяльність

За період науково-педагогічної діяльності я викладала практичний курс фонетики англійської мови, читала курс лекцій з теоретичної фонетики англійської мови, розробила та впровадила в навчання курс за вибором “Використання текстів малої форми як засобу набуття мовленнєвої компетенції” (КНЛУ); викладала курс ділової іноземної мови (ДЕТУТ). На теперішній час читаю курс лекцій та веду практичні заняття із зіставної граматики англійської та української мов, а також теоретичної граматики англійської мови, розробила курс за вибором для магістрів “Соціолінгвістична варіативність сучасної англійської вимови”; керую науково-дослідною роботою студентів, аспірантів і здобувачів; рецензую наукові та науково-методичні праці.