Книги

Тараненко Л. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми: Монографія / Л. І. Тараненко. – К.: Кафедра, 2014. – 288 с.

BLOKУ монографії представлено загальнолінгвістичні основи наукового вирішення проблеми усної актуалізації англійських прозових фольклорних текстів малої форми, здійсненого з використанням сучасних надбань таких суміжних з фонетикою наук, як когнітивістика, психологія та синергетика, шляхом об’єднання існуючого у них знання на ґрунті системного підходу. У межах функціонально-прагматичного підходу автор розкриває теоретичні можливості проведення енергетичного аналізу специфіки функціонування системи просодичних засобів англійських фольклорних текстів малої форми. Обґрунтовуються теоретичні передумови й методологічні основи експериментально-фонетичного дослідження просодичної організації англійських фольклорних текстів малої форми.

Монографія розрахована на науковців-філологів, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів університетів.

Attachments