Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі

Тараненко Л.І. Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 228-233.

Анотація. У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Тараненко Л.И. Структурно-фабульные особенности построения текста притчи.

Аннотация. В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.

Comments are closed.